Són millors els productes desnatats?

Són millors els productes desnatats?- Pares i Nens

Els productes làctics desnatats gaudeixen d'una reputació immillorable entre el consumidor. El seu menor contingut en greixos respecte al que presenten els làctics sencers els converteixen en una font de salut i una manera òptima de combatre el sobrepès, la obesitat, les malalties cardiovasculars, el colesterol elevat i la diabetis entre d'altres. Ara bé, és això cert?

Primer de tot val la pena recordar que els productes làctics desnatats s'obtenen mitjançant un procés de centrifugació, a partir del qual, i per mitjà de diferències entre densitat, la fase greixosa es separa de la resta del producte, més aquós. Aquest greix que s'extreu porta incorporades en dissolució diverses vitamines: A,D, i E, que es perden en el procés de descremat. Per tal de compensar aquestes pèrdues nutricionals algunes marques de làctics desnatats ofereixen productes que porten aquestes vitamines addicionades. Llavors, un cop solucionat aquest inconvenient, podem afirmar que són més saludables els làctics desnatats que els sencers? Doncs, sembla ser que no.

[su_quote]Per tal de compensar aquestes pèrdues nutricionals algunes marques de làctics desnatats ofereixen productes que porten aquestes vitamines addicionades[/su_quote]

En aquests darrers anys s'han realitzat diversos estudis, posteriorment revisats en diversos metanàlisi, per tal d'arribar a alguna conclusió sobre aquest tema. En tots ells hi manca evidència que relacioni el consum de làctics sencers amb un major índex de mortalitat o prevalença de malalties cardiovasculars i metabòliques respecte al consum de làctics desnatats. És més, en diversos dels estudis existeix una correlació negativa entre el consum de làctics sencers i la obesitat o la salut metabòlica, és a dir que, d'alguna manera, presenten uns indicadors de salut més favorables els consumidors de làctics sencers que no pas els de desnatats.

[su_quote]Manca evidència que relacioni el consum de làctics sencers amb un major índex de mortalitat o prevalença de malalties cardiovasculars i metabòliques respecte al consum de làctics desnatats[/su_quote]

Per exemple, aquest estudi realitzat recentment conclou que la ingesta de productes làctics sencers és inversament proporcional a l'aparició de síndrome metabòlic: una conjunció de factors de risc que concursa amb hipertensió, diabetis, colesterol elevat i excés de greix abdominal. De totes maneres, s'ha de ser prudent a l'hora d'afirmar rotundament aquesta correlació inversa entre el consum de làctics sencers i la millora dels paràmetres de salut en els seus consumidors. Molts dels estudis realitzats són observacionals i, per tant, menys fiables alhora d'extreure interpretacions de causalitat. No obstant, sobre el que sí no hi ha dubte, és sobre que no hi ha cap mena de fonament alhora de restringir el consum de làctics sencers per tal de promoure una millor salut.

Així doncs, a la pregunta hauríem de respondre: No, els làctics desnatats no són més saludables que els sencers.