Causes del baix pes en infants

Encara que serà el metge qui estableixi que es pot deure un sota pes en infants, repassem les principals causes

Primerament, hem de tenir clar que ha de ser un metge especialista qui diagnostiqui que efectivament, l'infant està per sota del pes. Tot i això, i tenint en compte que serà el metge qui estableixi que es pot deure un sota pes, repassem les principals causes: 

  1. En algunes ocasions els nens no tenen el pes suficient per a algun tipus d'intolerància, com pot ser al gluten. I és que aquest tipus d'intolerància l'organisme és incapaç d'absorbir els nutrients necessaris, el que pot afectar negativament el seu desenvolupament i creixement. Les al·lèrgies alimentàries també poden tenir relació pel que fa al sota pes.
  2. Els virus poden fer perdre la gana als infants. Aquesta falta de gana ve propiciat perquè els nens i nenes s'empassa els mocs i l'estómac s'omple, per la qual cosa no tenen gana.
  3. En el cas que el bebè té tingui alguna malaltia crònica, especialment si està relacionada amb l'aparell digestiu o endocrí, també incideix en el pes.