La contaminació durant l'embaràs pot alterar el desenvolupament del fetus

Un carrer de Barcelona amb cotxes contaminant

L'exposició a la contaminació atmosfèrica durant l'embaràs pot alterar el desenvolupament dels futurs bebès i afavorir trastorns del comportament. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi elaborat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). L'estudi ha estat publicat a la revista Environmental Research.

L'estudi apunta que existeix una relació entre l'exposició del fetus a contaminants atmosfèrics i modificacions en el cos callós. Les alteracions en el cos callós estan relacionades amb el de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH). A més també hi hauria relació amb l'Espectre Autista (TEA).

L'estudi ha estat dirigit pel cap del Programa d'Infància i Medi ambient d'ISGlobal, Jordi Sunyer. Un programa integrat en el marc del projecte BREATHE (Brain Air School Investigation). En l'estudi hi van participar un total de 186 nens i nenes de 40 escoles ubicades a Barcelona.

Grandària del cos callós en la infància

Els investigadors van poder relacionar que la contaminació durant l'embaràs altera el desenvolupament del fetus. Així, l'exposició prenatal a les partícules fines (PM2,5) de l'aire urbà, altera la grandària del cos callós en la infància.

L'exposició als contaminants es va calcular a partir de dades sobre la concentració i l'historial de residència de cada infant. Per analitzar els efectes sobre l'anatomia es van haver de realitzar ressonàncies magnètiques i dades de comportament amb qüestionaris de mares, pares i professors.

Els resultats indiquen que l'exposició prenatal a les partícules fines, sobretot durant l'últim trimestre de l'embaràs, pot induir canvis estructurals en el cos callós observables en nens de 8 i 12 anys. Un augment de 7 ?g/m2 (micrograms o milionèsimes de gram per metre cúbic) en la concentració de PM2,5 s'associa amb una reducció de gairebé el 5% del volum mitjà del cos callós.