El prolapse de cordó

El prolapse de cordó és molt greu, ja que pot interrompre la circulació sanguínia cap al futur bebè

El prolapse de cordó es produeix quan el cordó surt a través de la vagina abans que ho faci el fetus. Aquesta complicació és molt greu, ja que pot interrompre la circulació sanguínia cap al futur bebè. Aquesta complicació és manifesta més en aquelles dones que tenen un excés de líquid amniòtic, en parts prematurs o si s'ha de trencar la bossa amniòtica per agilitzar el part. El prolapse de cordó es pot detectar en l'exploració vaginal prèvia al part, o quan el monitor posa de manifest uns batecs del cor massa lents.

Quan es dona el prolapse de cordó s'ha de fer una cesària urgent per evitar possibles danys fetals.


Més sobre el cordó umbilical 

El cordó umbilical té un diàmetre entre els 0,8 i 2 centímetres i té una longitud de 55 cm i es compon d'una vena i dues artèries. La vena s'encarrega d'aportar al futur nadó oxigen i nutrients de la placenta, mentre que les artèries serveixen per eliminar substàncies nocives que és generant com l'anhídrid carbònic.