Saps que és la placenta prèvia?

En determinats casos de placenta prèvia el part natural no és possible

La placenta prèvia és dona quan aquest òrgan s'ubica a la part baixa de l'úter. Aquest fet fa que la mateixa placenta bloqueja la cèrvix. La ubicació de la placenta es diagnostica mitjançant ecografia. En determinats casos de placenta prèvia el part natural no és possible, ja que impedeix la sortida del bebè o pot desencadenar hemorràgies, per la qual cosa, sovint, s'ha de practicar una cesària.

Encara que es desconeix el que desencadena la placenta prèvia, existeix una predisposició en el cas de mare fumadora, per possibles cicatrius a l'endometri, cesàries anteriors, anomalies a l'úter i si es tracta d'una placenta gran o una formació anòmala. En el cas dels embarassos múltiples hi ha un risc superior a patir placenta prèvia.

La placenta prèvia es manifesta a través d'un sagnat vaginal sobtat i sense dolor, encara que també es pot acompanyar de dolor uterí.

Per tractar la placenta prèvia s'ha d'avaluar el sagnat, així com la posició de la placenta respecte dins del coll uterí i la viabilitat del fetus i la seva posició. Si en la recta final de l'embaràs la placenta continua situat en la part baixa, el ginecòleg haurà de valorar el risc de complicacions que poden sorgir durant el part. Si la placenta prèvia no tapa completament l'orifici cervical intern, el metge haurà d'analitzar si el part es farà de manera vaginal o per cesària.