És bo que les embarassades prenguin el sol?

Abans de prendre el sol haurem de protegir la pell amb una crema d'alt índex de protecció i hidratant-nos amb aigua constantment

Com en totes les etapes de la vida, prendre el sol en l'embaràs es pot fer sempre que sigui en certes precaucions. Les millors hores per prendre el sol és abans de les 12 del migdia i passades les 16 hores i tampoc és convenient fer menys de 30 minuts. Abans de prendre el sol haurem de protegir la pell amb una crema d'alt índex de protecció i hidratant-nos amb aigua o altres líquids constantment. Després de prendre el sol és convenient hidratar la pell amb una crema humectant.

Hem de tenir en compte que l'exposició al sol molt perllongada és perjudicial per a la salut de la futura mare i tenir efectes secundaris sobre el futur bebè si hi ha un augment de la temperatura o pèrdua de líquids. Durant l'embaràs és millor prescindir de les cremes autobronzejadores, ja que no existeixen estudis adequats de com afecten l'embaràs i aquests tipus de productes solen tenir components, el més sensat és usar-los amb precaució.

Durant l'embaràs els raigs UVA afavoreixen l'aparició de les taques a la pell conegudes com a cloasma gravídic, per la qual cosa la millor opció és romandre a l'ombra, amb crema d'alta protecció i fora de les hores de les 12 a les 16 hores.