L'asma en les embarassades

L'asma durant l'embaràs es pot complicar entre el final del segon trimestre i al començament del tercer

L'asma és una malaltia que afecta els bronquis i, per tant, a la respiració quan s'exposa al pol·len, el pèl d'alguns animals o determinades olors intenses. L'asma sense control és un risc tant per a la mare i pel fetus en produir una disminució de l'oxigen a la sang materna i, de manera que futur bebè no li arribarà oxigen amb la quantitat suficient. Una deficiència d'oxigen en el nadó pot augmentar el risc de naixement prematur, retard del creixement intrauterí, baix pes en néixer i fins i fins a mortalitat perinatal.

L'asma durant l'embaràs es pot complicar entre el final del segon trimestre i al començament del tercer, en altres casos pot millorar. Quan hi ha empitjorament, es pot donar reflux gastroesofàgic, augment de la tensió o infeccions respiratòries. 
Els símptomes es manifesten quan hi ha respiració dificultosa, anhelosa i sibilant, tos i expectoració escassa i escumosa.

Per evitar les crisis asmàtiques, és important la medicació i la precaució, evitant l'exposició i el contacte amb les substàncies que accentuen els símptomes de l'asma, com els al·lèrgens i els irritants, els animals, els fums i qualsevol forma de contaminació.

La medicació està destinada a curar o alleujar els símptomes de l'asma: broncodilatadors, antiinflamatoris, oxigen, etc. i s'ha demostrat que no hi ha una associació d'un tractament de l'asma amb malformacions congènites. El metge indicarà el tractament oportú per a cada embarassada, tenint en compte la seguretat tant del fetus.

L'asma no impedeix la possibilitat d'alletar i el tractament amb antiasmàtics no perjudica el lactant. Tot i això, és preferible consultar al metge especialista abans de donar el pit o de qualsevol canvi de tractament o dosi.