Disminueix l'edat dels adolescents per accedir a continguts pornogràfics

El confinament per la COVID-19 ha fet augmentar l'ús d'Internet i les xarxes socials i per tant també el consum de material pornogràfic

Sabem que l'adolescència és una etapa molt complexa on es dona molta importància a les relacions entre iguals més que amb els pares i mares.

Actualment es parla de què ha baixat l'edat dels adolescents per accedir per primera vegada als materials pornogràfics. Tot el relacionat amb la sexualitat té molta importància pels adolescents dels dos sexes. El confinament per la COVID-19 ha fet augmentar l'ús d'Internet i les xarxes socials i per tant també el consum de material pornogràfic, tant pels adults com pels adolescents.

A finals del 2020 l'organització Save the Children va publicar un informe després de passar 1600 enquestes en centres educatius de tot el territori nacional, arribant a les conclusions següents:

  • El 62,5% dels enquestats entre els 13 i 17 anys ha vist pornografia alguna vegada a la seva vida, mitjançant Internet o altres vies.
  • El 53,8% ho ha fet abans dels 13 anys i un 8,7% abans dels 10. De manera global l'edat mitjana és de 12 anys pels nens i de 12 i mig les nenes.
  • Aproximadament la meitat dels enquestats consideren que en fan un ús responsable, però hi ha un 16,6% que reconeix que ha deixat de fer altres activitats per veure pornografia.

L'Informe fa unes recomanacions, manifestant que la informació sense formació no és educació. Si els mateixos adolescents reconeixen que a l'entorn educatiu reben insuficient formació sexual, per la qual cosa la reben del grup d'iguals. L'informe considera que l'educació sexual ha de ser reglada, començant a edats primerenques, en igualtat de gènere, respectant la diversitat i adaptant-se a cada etapa educativa.

Seria important que els adolescents desenvolupin un pensament crític sobre l'ús i els riscos de les tecnologies digitals, informant-se i preguntant-se sobre la veritable realitat que hi ha darrere la pornografia.

És cert que a les famílies ens costa parlar sobre aquests temes, però hem d'intentar potenciar que els nostres fills i filles se sentin còmodes per parlar-ne a cada etapa de la seva vida, tot hi tenir en compte internet i les xarxes socials per fer-ne un ús responsable i segur.