Campus i Casals d'estiu

Per a infants de P-3 fins a joves de 4rt d'ESO

Per a infants de P3 fins a Joves de 4t d'ESO

L'escola s'acaba i això vol dir que l'inici de les activitats d'estiu és cada vegada més a prop. Enguany us facilitem dues opcions per matricular els vostres fills i filles:

Inscripcions a partir del 7 de Maig:

Es poden fer de forma presencial presentant-se a la Oficina Municipal d'Esports per a Tothom (OMET) en horari de 9-13h i de 16h a 20h, o bé a través de la seva pàgina web de forma on-line.

Documentació per a la inscripció:

- En el cas de famílies nombroses o monoparentals, cal acreditar-ho amb la fotocòpia del carnet corresponent per accedir al 20% de descompte.

- Informe mèdic en el cas que necessitin atenció especial, on s'especifiquin les indicacions del facultatiu.

- Número de targeta sanitària de la Seguretat Social o Mútua mèdica vigent.

Devolucions:

Si la baixa es comunica abans de l'inici de l'activitat i per motius justificats (malaltia, lesió,...) es retornarà el 90% de l'import de la inscripció, sempre i quan es justifiqui documentalment.

no es retornarà cap import en qualsevol cas diferent als anteriors.

Reunió informativa:

Es realitzarà una reunió informativa per a cada Campus per tal de donar informació més específica i aclarir dubtes que els pares i mares puguin tenir. Un cop feta la inscripció es comunicarà el dia, hora i lloc de la reunió.

PSICOMOTRICAMPUS (nascuts 2009, 2010 i 2011)

INICIACIÓ ESPORTIVA (nascuts 2007 i 2008)

ESCOLES ESPORTIVES JULIOL (nascuts 2003, 2004, 2005 i 2006)

CASAL D'HÍPICA (nascuts entre 2001 i 2007)

MULTIESPORTIVA PER A JOVES (nascuts 1999, 2000, 2001 i 2002)

HIP-HOP KIDS (nascuts entre 2003 i 2008)

CAMPUS D'ATLETISME (nascuts entre 2003 i 2008)

ESCOLES ESPORTIVES DE SETEMBRE (nascuts entre 2003 i 2011)