Ajudes a famílies monoparentals

Avui dia existeixen diferents models de famílies i en funció del model de la teva família, tindràs unes ajudes en concret. Avui parlarem de les ajudes destinades a les famílies monoparentals, un dels tipus de família que tendeix a augmentar cada vegada més en els nostres temps.

En primer lloc, Què és una família monoparental?

Les famílies monoparentals són aquelles formades per un adult (pare o mare) que aquesta a càrrec d'un o diversos fills o filles (naturals o adoptats).

Sobre la base d'això, ens podem trobar per exemple amb diferents models de famílies monoparentals, a tall d'exemple són famílies monoparentals:

  • Els homes o dones que exerceixen la paternitat o maternitat en solitari, mitjançant adopció, reproducció assistida, gestació subrogada o qualsevol altre mitjà.
  • Aquell progenitor que es queda vidu i amb el fill/s o filla/s a càrrec seu.
  • Les famílies en els quals progenitors s'han separat o divorciat, i no s'aplica el règim de custòdia compartida, sinó que s'atribueix la guarda i custòdia dels fills o filles a càrrec d'un.

Destaquem també el tipus de família monoparental de categoria especial, en el qual o bé el progenitor o bé el fill o filla menor, tenen algun tipus de discapacitat.

I Quin tipus d'ajudes existeixen per a aquest tipus de famílies?

El títol de família monoparental dóna dret a diferents tipus d'ajudes, ja siguin ajudes econòmiques, fiscals, d'educació… permetent gaudir d'una sèrie de beneficis i d'avantatges tant des de l'àmbit de les administracions públiques com des de les institucions, entitats i empreses privades.

Us destaquem les següents:

1.- Ajuda per naixement o adopció: 

Destinataris: Aquest tipus d'ajuda es destina a les famílies monoparentals, però també a famílies nombroses o amb menors amb discapacitat. Import: Consisteix en el pagament de 1.000 euros per cada naixement o adopció. És pagament únic

Ajuda exempta de l'IRPF

Els ingressos no poden superar els 11.547,96 euros

2. Ajuda familiar per fill a càrrec:

Destinataris: Es destina a mares solteres amb fills menors de 18 anys o que tinguin algun tipus de discapacitat.

Import: Pagament de 291 euros anuals per a cada fill que tinguin, dividit en dues pagues. En cas de discapacitat del menor d'un 33% o més, tindrà dret a percebre 1.000€ anuals; si és igual o superior al 65% la quantitat serà de 4.402,80€ i si és superior al 75% de 6.604,80€.

Estarà exempta de l'IRPF

3. Bonificació a l'hora de contractar d'un cuidador:

Destinataris: progenitors que fan un contracte a un cuidador per a poder continuar amb les seves obligacions laborals.

Tipus: Bonificació del 45% quant a les quotes de la Seguretat Social.

A Catalunya, us destaquem un altre tipus d'ajudes que considerem que també resulten d'interès:

  • Ajudes directa per a accedir a l'adquisició d'un habitatge protegit.
  • Ajudes en Educació, entre les quals destaquem la bonificació del 50% del preu públic d'escolarització en Guarderia titularitat de la Generalitat.
  • Bonificacions en el transport públic.
  • Altres bonificacions respecte al temps lliuro o equipament cultural.