La droga en forma de "xuxe" és una notícia falsa

Alerta! La droga en forma de "xuxe" que corre pels instituts- Pares i Nens

Aquesta notícia que a molts pares i mares ens ha preocupat ens han confirmat que és una notícia falsa. Es tractaria d'un suposat nou format de la droga de disseny o també anomenada de síntesi, MDMA o èxtasi, que es dirigeix als adolescents i que s'explica que corre, segons indiquen alguns pares i mares angoixats, sobretot per instituts. No obstant, no hem de perdre de vista que l'èxtasi sí que es presenta en format de diferents colors per a ser més atractiu de cara als adolescents.

I és que efectivament, quan parlem d'instituts ens preocupem. I ens preocupem perquè per un costat, hi comencen a anar nens i nenes amb edats que ni tant sols podríem dir que són adolescents sinó preadolescents. Començar als 12 anys l'institut ha estat una mala solució de la reforma educativa que ha impulsat a sortir anticipadament a nens i nenes de l'ambient protector i més familiar de les escoles per passar d'un dia per l'altre a un ambient d'institut, amb el mirall d'adolescents de fins a 16 anys, que poc té a veure el seu comportament del que escauria amb el d'un de 12. I llavors què? Doncs que tenim per tant nens i nenes adoptant comportaments pels que encara no estan ni mentalment ni emocionalment preparats. Nens i nenes precoços amb encara menys nivell de consciència. Si ja de per sí els adolescents són vulnerables, influenciables i potencialment manipulables, imagineu-vos quan aquests adolescents tenen 12 anys. Aquest és doncs un factor més de preocupació dels pares i les mares que tenen els seus fills als instituts.

Perquè no n'hi ha prou en inculcar que han de saber dir NO a la pressió del grup davant el consum de drogues, fita difícil quan volen encaixar i integrar-se a vegades inclús en el grup equivocat. També cal doncs que els EXPLIQUEM els diferents tipus de drogues que hi ha des del primer dia que posen els peus en un institut, els seus efectes, els seus perills, les seves presentacions, i també i molt important, com evitar que puguin ser drogats sense adonar-se'n (per exemple, mai han de perdre de vista ni deixar anar de la mà la seva beguda, en cas d'anar al lavabo la poden deixar a un amic de molta confiança).

Per tant hem de començar a fer pedagogia des d'aquestes edats però començant pel més bàsic, que són les drogues més consumides pels adolescents: el tabac, l'alcohol i el cànnabis. Aquestes drogues són les que en més mesura consumeixen els adolescents, i posteriorment la cocaïna, les drogues de disseny i finalment, molt més rarament l'heroïna.

Hem d'anar alerta amb aquelles drogues que es prenen per "passar-ho bé", les de les festes per deshinibir-se, que solen ser precisament les que hem mencionat com a més consumides, més les de disseny i la cocaïna. Tenir presents que aquestes drogues no estàn presents únicament a les discoteques, sinó que avui en dia es troben a tot arreu, a pubs, bars i festes de tots tipus.

Cal explicar molt bé als adolescents que quan es fiquen una droga dins el cos en realitat no saben què s'estàn ficant i ho direm així, amb el verb ficar, posar a dins, doncs en els casos de les drogues de síntesi i la cocaïna, per exemple, ni les dosis de les substàncies que les componen ni les substàncies, poden ser les mateixes, ja que estan fetes en laboratoris clandestins, i per tant, els efectes poden ser imprevisibles.

Podeu trobar tota la informació bàsica per informar als vostres fills sobre aquestes drogues clicant aquí.