Nens i adolescents amb fusta de líder

Tots nosaltres formem part de diversos col·lectius des que som petits. I mirem de trobar el nostre lloc i d'encaixar en cadascun d'ells de la millor manera possible. I en tots ells, en tots, sempre apareix la figura del líder.

Per definició, un líder és aquella persona que, dins d'un grup, exerceix més influència sobre la resta. Ja sigui  perquè té l'habilitat innata de convèncer, dirigir o orientar als altres per aconseguir uns objectius determinats.

Una aula és un col·lectiu més dels que es donen a la vida. El mestre és l'observador privilegiat dels moviments interns que s'hi produeixen. El mestre és qui intenta detectar les relacions de poder que s'hi generen. En una aula sempre hi ha alumnes que s'erigeixen en caps més visibles que la resta. És normal que així sigui, donat que aquest és un fet que forma part del més bàsic de l'essència humana.

Patró dels líders identificable

El patró dels líders és clarament identificable. I els nens i adolescents no en són una excepció. A les classes aquests lideratges són clars i és feina dels mestres observar com es desenvolupen. A més de procurar que en el seu tarannà innat de dirigir al grup, no perjudiquin ningú.

Quan un alumne té fusta de líder és importantíssim la influència que rep de l'entorn adult en el qual es belluga. Si l'entorn familiar potença el poder de la criatura, ens podem trobar amb un nen dèspota a qui li agradi manipular les situacions amb companys o amics; si, al contrari, l'entorn adult afavoreix l'escolta, la justícia, la tolerància i el respecte vers els altres, el nen en qüestió acabarà exercint un lideratge positiu envers la resta del grup.

Per tant, si teniu algun fill amb fusta de líder, és important no oferir-li més poder del compte, especialment si veieu que en el seu lideratge mira de manipular les opinions dels altres o de dirigir les situacions en benefici propi. No manifesteu orgull quan això passi, ni el feu creure que és més llest que la resta, perquè al final, els líders negatius acaben sent molt mal considerats per tothom, desperten por (però mai respecte), i això no els acaba afavorint gens.

Els líders tenen tres àmbits d'influència diferenciats:

  • Els líders que ho són simplement en l'entorn on es belluguen.
  • Els qui passen a dirigir col·lectius més grans (capitans d'equips, directors d'empreses...)
  • Els qui acaben dirigint comunitats senceres.

Però sigui quin sigui el seu àmbit, tots els líders, tots, tenen unes quantes coses en comú:

Són carismàtics, bons comunicadors, són àgils mentalment, tenen una bona intel·ligència emocional, saben planificar, saben resoldre conflictes a mesura que van sorgint i tenen capacitat de decisió.

Les diferències entre un bon líder i un que no ho és, són molt notòries:

  • El bon líder actua en benefici del grup, el líder negatiu ho fa benefici propi, o fins i tot, en perjudici d'alguna de les seves parts.
  • El bon líder intenta ser just, el líder negatiu té preferències.
  • El bon líder és responsable de les seves accions, el líder negatiu no.
  • El bon líder intenta ser humil i modest, el líder negatiu és egocèntric.
  • El bon líder és empàtic, el líder negatiu és autoritari.
  • Un bon líder no tindrà mai por que n'aparegui un altre, el líder negatiu sempre mirarà d'impedir-ho.
  • I, finalment, a un bon líder mai li caldrà manipular als altres.

Lideratge positiu 

Per tant, si teniu un fill amb fusta de líder, mireu d'enfocar el seu lideratge per la part positiva. I si el vostre fill no ho és, no us amoïneu gens, perquè no hi ha res pitjor que forçar a una persona a ser el que no és.

Però això sí, és molt important que ensenyeu als vostres fills i filles a saber reconèixer als bons líders, i no deixar-se arrossegar pels que tenen una influència negativa. Perquè tenir criteri propi per pensar, opinar i actuar, al marge del que els altres pensin, opinin o facin (per molt líders que siguin) és, sens dubte, el millor que els podem oferir.