L'adolescència cada vegada és més llarga

L'adolescència cada vegada s'allarga més- Pares i Nens

En els països occidentals els anys de l'adolescència s'estan allargant més. I no perquè comenci abans l'etapa adolescent acabarà més aviat. És fonamental que les persones passin per totes les etapes evolutives de la vida.

L'adolescència és una etapa de canvis i qualsevol canvi a la nostra vida implica un mínim de desequilibri emocional que hem d'afrontar per adaptar-nos a la nova situació. Els adolescents volen que els canvis siguin ràpids, necessiten respostes a curt termini a les seves demandes i les noves tecnologies poden influir en avançar la seva adolescència perquè aquestes els hi ofereixen respostes immediates. Però el veure sèries, programes, pel·lícules, etc. dirigits a edats més adultes no vol dir que es traduirà en que siguin més madurs.

El fenòmen de la hipersexualització afecta més a les nenes. S'ha avançat molt l'edat del descobriment sexual. A part de l'educació dels pares i la que reben a l'escola, també "eduquen" Internet, les xarxes socials, els programes televisius i la publicitat dirigida al públic infantil. Proliferen concursos de bellesa i passis de moda infantils que poden provocar l'erotització de la infantesa, reforçant a continuar reproduint els estereotips sexistes, les desigualtats entre sexes i el culte a la imatge física i personal.

Però què passa quan tenim fills al voltant dels 30 anys o més que encara viuen amb els pares? Alguns joves tenen por a "volar" del niu patern, és a dir, a madurar i assumir responsabilitats pròpies de la seva edat.

Hi han altres factors externs que també intervenen en allargar l'adolescència com el tenir treballs precaris, temporals i poc remunerats. També influeix la formació necessària actual per exercir qualsevol professió que requereix més temps i força especialització per aconseguir-la.

Tots aquests factors influeixen en la valoració de la seva autoestima i seguretat.

Per tot això us cal que els pares seguim unes pautes d'acompanyament en l'adolescència dels nostres fills i filles.

Com podeu actuar els pares i mares per acompanyar l'adolescència dels vostres fills i filles

Hem de tenir en compte que el procés maduratiu de les persones pot tenir diferents ritmes, però hi han actituds paternes que influeixen en retardar la maduració dels fills, com: la sobreprotecció, la permissivitat i no posar límits, ja que són comportaments que ajornen el passar de l'adolescència a la maduresa. En canvi és important el següent:

1- Que des de petits siguin autònoms i responsables en fer petites tasques, encara que quan siguin més grans haurem de dialogar i negociar amb ells per aconseguir que facin activitats i feines que els hi proposem.

2- Ser els pares models de transmissió de valors diferents dels que oferta la societat de consum actual, diferents dels que oferta la societat de consum actual, perquè influeixen en que valorin altres coses, apart de la comoditat i no renunciar al nivell de vida i el benestar que tenen de viure amb els pares.

4- Potenciar que tinguin una autoestima sana i positiva, fonamentada en el "ser", el fer i el compartir amb altres persones, més que en el "tenir" (com la imatge personal, béns de consum materials, etc.)