Els adolescents i la violència de gènere

D'ençà que aquest estiu es va conèixer la polèmica sentència del grup d'homes, ja adults anomenats "La manada", que varen atacar sexualment a una noia a les festes de Pamplona, aquest fet ens dóna peu per reflexionar sobre el comportament tan greu d'aquest grup.

Però què entenem per violència de gènere en els joves? És qualsevol comportament de control violent, abusiu, d'assetjament, etc. dirigit a la dona, a la parella actual o a l'anterior.

Les manifestacions més freqüents es donen per actituds de menyspreu, amenaces, insults, gelosia exagerada, etc. i que no són solament físiques sinó que amb l'ús de les noves tecnologies i xarxes socials que utilitzen els joves i adolescents des d'edats cada vegada més prematures, han augmentat els casos d'insultar, controlar, mentir i demostrar gelosia per aquests mitjans.

Les persones no tenim una única manera d'estimar, però les expectatives sexistes i l'educació sexual s'aprenen des de la primera infantesa.

Dins la família, els pares i mares fem de models i més tard l'escola també els ha d'ensenyar les emocions i regular-les, com per exemple canalitzar la gelosia i també aprendre a resoldre els conflictes d'una manera pacífica, respectant les opinions diferents dels altres.

A l'adolescència el paper dels pares i mares passa a segon terme, ja no els hi serveix de model, és més important el grup d'iguals d'amics que els hi serveix com a referent i mirall. Els joves necessiten prendre riscos en el seu comportament i les seves decisions, però han de saber controlar els seus impulsos i respectar als altres la seva forma personal d'actuar i pensar.

Actualment a fi d'intentar que disminueixi la violència de gènere, tot sovint es presenten nous informes, guies, aplicacions i webs amb programes formatius dirigits al món educatiu i familiar.

Els adolescents valoren les campanyes de sensibilització i prevenció per ajudar a conscienciar a la societat sobre aquests comportaments que fan les diverses administracions i d'altres organismes i també opinen que aquesta violència no ha augmentat, sinó que actualment es fa més difusió dels casos pels mitjans de comunicació.

Però encara tenim per davant un llarg camí per reduir el problema de la violència de gènere en el qual estem implicats tota la societat, encara que s'hi està avançant a poc a poc. Un dels exemples per fer-ho és l'augment de les manifestacions multitudinàries i denuncies que estan fent les dones actualment.