Més classes virtuals per als estudiants de Batxillerat i FP a partir de dilluns

A l’educació infantil, primària i ESO continua tot igual

Les classes telemàtiques començaran el pròxim dilluns per als alumnes de FP i Batxillerat, sempre que sigui possible per al centre, i s’allargaran tot el trimestre. Així ho ha explicat el conseller d’Educació, Josep Bargalló, a l’agència ACN. Això suposa que la majoria dels estudiants majors de 16 anys no tornaran a classe fins al pròxim mes de gener, a excepció dels universitaris, que tornaran a les aules el 30 de novembre, si l’evolució de la pandèmia ho permet.  

Bargalló ha subratllat que per a l'executiu és "primordial mantenir i preservar" el dret a l'educació de l'alumnat, i ha afegit que les restriccions pel que fa a l'ensenyament reglat afecten només els estudis postobligatoris. "Infantil, primària i ESO no tenen cap modificació. Continuen igual", ha assenyalat el conseller. En canvi, Batxillerat, FP i els ensenyaments de caràcter especial "han de tendir a reduir la presencialitat".

El conseller ha puntualitzat que l'ensenyament telemàtic a l'etapa postobligatòria "no és nou" aquest curs, i ha afirmat que fins ara ja en feien un 10% dels centres de Batxillerat, un 20% dels d'FP i "gairebé la totalitat dels centres d'ensenyament de caràcter especial, com els d'idiomes i arts, per exemple". Cal recordar que aquesta restricció afecta les classes teòriques, però les pràctiques i els exàmens seran presencials, en la línia del que continuaran fent també les universitats.

En el cas de les extraescolars, en canvi, la previsió de les restriccions és per a quinze dies. 

Passades dues setmanes es tornarà a avaluar la situació en funció de l'evolució de la pandèmia. Queden exemptes d'aquesta restricció, doncs, les activitats que sí s'encaminen a l'obtenció d'un títol, com ara les escoles d'idiomes, les de música o les d'art. Aquestes tenen un tractament "idèntic al d'un centre escolar".

Aquesta nova situació però, genera diversos interrogants per a centres educatius i famílies, ja que molts alumnes encara no disposen dels ordinadors promesos per seguir les classes de forma telemàtica i tampoc queda clar si els centres que fins ara impartien formació híbrida per tenir menys alumnes a les classes poden continuar amb aquesta modalitat o bé l’hauran de fer totalment online.

D'altra banda, Bargalló també ha anunciat que la setmana vinent es publicaran instruccions específiques sobre altres qüestions que afecten el dia a dia dels centres educatius, com per exemple la qüestió de les avaluacions.

Tanmateix, el conseller ha volgut esvair dubtes també a l'entorn dels confinaments perimetrals, tant els que afecten el conjunt de Catalunya com els municipals. Tant la mobilitat del professorat com la de l'alumnat estan garantides amb la declaració d'autoresponsabilitat.