Entrenar la concentració, així ho pots aconseguir

Ajudar-los i ensenyar-los a mantenir l'atenció i la concentració a casa, serà de gran ajuda

Ara que les classes acaben de començar i s'inicia un nou curs, hem de ser conscients que una de les claus per a l'aprenentatge és la capacitat d'atenció i concentració. La gran quantitat d'estímuls actuals, l'accés a internet i a centenars d'informacions, entre d'altres, pot complicar molt la concentració i generar estrès. Ajudar-los i ensenyar-los a mantenir l'atenció i la concentració a casa, serà de gran ajuda.

  • Hem de fomentar que no es distreguin a través d'un espai net i ordenat. Ho podem aconseguir si la seva habitació d'estudi hi ha poques distraccions. Evitarem videojocs, mòbils, perquè es concentrin cap a allò important.
  • Hem de dissenyar uns horaris i hàbits. Cada tasca ha de tenir un temps concret i l'infant ha de saber que determinades hores serveixen per fer determinades coses. Aquest hàbit crearà rutines mentals d'atenció i de concentració.
  • No farem períodes de temps excessivament llargs en les tasques que haguem de tenir concentració. L'atenció comença a decaure al voltant dels 50 minuts o menys, segons cada edat. Una vegada acabat el temps s'ha de descansar per tornar a reiniciar l'atenció.
  • Per estar concentrats és molt important dormir bé i estar ben descansats. Les tasques més difícils o que requereixen una major atenció s'han de fer quan estiguin descansats.
  • Calmar la ment, a través de fer exercissis de respiració, ioga o d'altres perquè es tranquil·litzi i disminuir els nivells d'estrès i millorar la concentració.