Quin concepte tenen els adolescents sobre el sexisme?

 Els adolescents tenen una actitud sexista molt patent, una realitat que cal començar a reeducar.

La prevenció d'actituds discriminatòries i casos de maltractaments futurs han de ser la base de l'educació entre els adolescents. La igualtat hem de treballar-la des de la primera infància.

La Universitat Complutense de Madrid mostra xifres molt preocupants d'un estudi realitzat entre adolescents (d'entre 14 i 19 anys). Un 4% de les noies admetia haver patit una agressió per la seva parella o exparella, i un 25% controlava a la seva relació a través del mòbil, aïllant-la del seu grup d'amistats.

El 20% dels nois de l'estudi, es mostraven en conformitat al fet que ells sortissin amb moltes noies alhora, però no a l'inrevés. El més rellevant és que el 12% no considerava maltractament llençar amenaces a la seva parella quan aquesta volia trencar la relació.

Quina és la percepció dels adolescents del sexisme a la publicitat?

Al País Vasc es va realitzar un estudi a estudiants de 4t d'ESO i es van mostrar insensibles davant de la percepció del sexisme i el tracte degradant cap a les dones a la publicitat.

Aquests estereotips femenins publicitaris i amb perjudicis són propis de fa 40 anys, i així i tot, els adolescents ho veuen com una situació de normalitat. Oculten la igualtat i no reflecteix els nous rols que les dones tenen a la societat actual.

Tots tenim clar que el sexisme es considera una cosa del passat i no propi d'una societat que consideren igualitària. La manipulació i l'efectivitat del llenguatge publicitari és una realitat.

La publicitat facilita estereotips de gènere, rols de les dones i imatges que els adolescents prenen com una realitat,

Els conceptes de masculinitat i feminitat corresponen als temps dels avis, i no de la realitat que vivim.

Malgrat tot, la majoria dels adolescents asseguren estar informats de campanyes de sensibilització contra els maltractaments.

Els adolescents no consideren la violència de gènere fins que no arriba a l'extrem. Cuidar els estereotips, els missatges publicitaris, i donar-hi més rellevància en l'educació, ajudarà a millorar la situació.