Com ajudar als nostres fills adolescents a controlar el seu estrès?

Com ajudar al nostre fill adolescent a controlar el seu estrès- Pares i Nens

Durant l'anada a l'institut és normal que els adolescents augmentin els seus nivells d'estrès motivat pels deures, treballs i exàmens, així com els horaris que han de seguir.

L'Associació Americana de Psicologia (APA) ha fet diversos estudis sobre l'estrès que pateixen els adolescents, advertint que un terç d'ells no saben utilitzar els recursos necessaris per afrontar les situacions estressants d'una forma adequada.

Segons aquesta associació els pares podem ajudar als nostres fills i filles mitjançant la utilització d'unes recomanacions pràctiques:

1- Reconeixent els símptomes i senyals de l'estrès que ens poden indicar que l'adolescent està experimentant-los d'una forma poc saludable. Alguns d'aquests símptomes que podem detectar són: irritabilitat, preocupació exagerada davant de fer exàmens o treballs, trastorns del son, alteracions en l'alimentació, etc. Hem de tenir en compte que a vegades alguns adolescents intenten rebaixar l'estrès prenent substàncies il·legals o consumint alcohol.

2- Dialogar amb ells quan ho vulguin o necessitin, manifestant nosaltres que tenim interès en ajudar-los i els recolzem davant les seves inquietuds i preocupacions, mostrant-nos empàtics.

3- Ensenyar-los estratègies d'afrontament saludables, com practicar alguna activitat física com l'esport en equip, caminar, fer natació, etc. sent interessant que nosaltres puguem fer amb ells alguna activitat conjunta.

4- Procurar que segueixin uns bons hàbits de salut. És important que els hi recomanem dormir la quantitat d'hores adequades, ja que els joves tenen tendència a anar a dormir tard, ja que actualment molts d'ells es connecten a les xarxes socials, veuen series de televisió, etc.

El fet d'estar estressats fa que s'alterin les pautes normals de la son, però també la falta de son fa que augmenti l'estrès. És important que abans d'anar a dormir es realitzin activitats més tranquil·les, com per exemple llegir o escoltar música relaxant (les pantalles, com tauletes, ordinadors o televisió sempre són estimulants que no ajuden a dormir).  

També és important que els hàbits d'alimentació siguin adequats i equilibrats a la seva edat.

5- Ajudar-los a que es fixin objectius realistes per solucionar els seus problemes pas a pas i amb diferents alternatives per aconseguir les seves metes, ja que a vegades s'autoexigeixen i s'imposen objectius poc realistes.

Les relacions amb els companys i amics poden ser també una font d'estrès pels adolescents.

6- Ser els pares un model d'hàbits i comportaments saludables per els nostres fills. Una cosa és que els fomentem i l'altre és que ens vegin com un exemple a seguir en el nostre comportament, mitjançant la pràctica d'algun esport o activitat física, no anar a dormir massa tard perquè estem seguint algun programa de televisió o estem connectats a l'ordinador o que no prenguem mesures per controlar o disminuir el nostre estrès.

7- Establir rutines familiars. Fa que ajudin a tranquil·litzar als nens i adolescents. Per exemple menjar junts, si és possible almenys per sopar durant la setmana, reservar un dia per veure una pel·lícula en família, programar una sortida familiar ...