Els adolescents i la sexualitat, com l'entenem?

Com entenem la sexualitat dels adolescents? Avui us expliquem com veure el sexe des de l'adolescència.

El significat i valor de la sexualitat

Hem d'entendre la sexualitat en el sentit més positiu i ampli de la paraula. Forma part de la personalitat humana per comunicar-nos, transmetre'ns afectivitat, com a font de plaer, per reproduir-nos, ...

La sexualitat és tan variada com l'ésser humà, ja que cada persona adopta una manera particular d'expressar-se i de relacionar-se amb els altres.

Ni el sexe ni l'orientació sexual s'escullen a voluntat de cadascú. En aquest debat tan actual es comencen a aprovar algunes lleis per garantir els drets dels menors i els adolescents "trans", però estem lluny que la nostra societat accepti aquests canvis.

La sexualitat en l'educació

El passat mes de novembre a diferents ciutats varen manifestar-se milers d'estudiants adolescents per reclamar la creació d'una assignatura d'educació sexual.

Els i les adolescents consideren que l'educació sexual que reben a l'escola és més "mèdica", però no se'n parla de l'educació afectiva ni emocional.

Els estudiants també reclamaven que la família els acompanyi en aquesta educació. Actualment encara és un tema que incomoda bastant parlar-ne dins la família.

No podem deixar l'educació sexual en mans d'Internet, les xarxes socials, "you-tube" i altres referents com els amics i companys. La informació pot ser desvirtuada o falsa i els hi pot crear fantasies i confusions.

Jaume Funes, psicòleg i educador especialitzat amb adolescents, opina que aquesta assignatura està desfasada. Considera que educar en la sexualitat és educar per enamorar-se, per les primeres sensacions d'intimitat, les primeres relacions, com aprendre a estimar, respectar a l'altre, etc. i per suposat també en la llibertat de manifestar la seva orientació sexual.

Una sexualitat sense riscos en adolescents

Tenir relacions sexuals sense risc a l'adolescència, implica també conèixer els mètodes anticonceptius actuals.

Hem de tenir en compte que no hi ha cap mètode segur al 100%. Hem de conèixer  quin és el més adequat per a cada persona i a cada situació.

El coneixement i la utilització de mètodes anticonceptius podem evitar contraure les més de 50 infeccions de transmissió sexual (ITS).

Els mètodes anticonceptius no s'han de viure com una limitació.

Ajuden a eliminar pors i experimentar la nostra sexualitat amb més llibertat i menys risc.