Quan deixen de créixer els nens i les nenes?

Les nenes comencen i acaben la pubertat abans que els nens uns dos anys abans entre els 8 i els 13 anys

Els nens tenen un temps específic per créixer, així com una corba pròpia. Així els infants comencen la pubertat, de mitjana, entre els 11 i 12 anys i s'allarga uns quatre anys, quan finalitza el creixement més significatiu.

Per la seva banda les nenes comencen i acaben la pubertat abans que els nens uns dos anys abans entre els 8 i els 13 anys, per aquest motiu, la majoria de nenes en edat de secundària tendeixen a estar més desenvolupades que els nens.

Així el creixement acostuma a finalitzar als 16 anys, encara que és molt probable que continuïn creixent fins a arribar als 18 anys i, en determinats casos, fins als 20 anys.

L'altura d'un nen o nena està determinada, principalment, per la genètica tan del pare com de la mare, encara que hi ha altres factors, som els ambientals que afecten l'altura com la nutrició, per la qual cosa és important que estiguin ben alimentats i nodrits.