Les adolescents quan han d'anar a ginecologia per primer cop?

Cal insistir en l'ús del preservatiu des del principi fins al final i que si coincideixen amb algú que es nega a fer-lo servir no cedeixin de cap de les maneres

Si l'adolescent no manifesta cap dolor o problema previ en el qual es necessiti una valoració o exploració ginecològica com un excés de menstruació, dolor intens o infeccions vaginals reiterades entre d'altres, es recomana una primera visita coincidint amb l'inici de les relacions sexuals. 

Segons els experts, en aquesta primera visita a més d'un reconeixement mèdic s'acostuma a informar de les malalties de transmissió sexual (ITS) o dels possibles embarassos no desitjats. També s'acostuma a preguntar si tenen algun dubte o preocupació o si han tingut problemes d'algun tipus durant les relacions sexuals.

I és que depenent de l'entorn de cada adolescent, pot ser que mai hagi estat alertada de l'existència de les ITS o que no hagi tingut prèviament cap mena d'educació sexual. Els experts en aquesta àrea recomanen abordar el tema de la sexualitat responent de manera natural i sense tabús a les preguntes dels fills i iniciar una relació de confiança paterna-filial prèvia a què l'adolescent s'estreni en el món de la sexualitat amb l'objectiu de prevenir malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats.

Cal insistir en l'ús del preservatiu des del principi fins al final i que si coincideixen amb algú que es nega a fer-lo servir no cedeixin de cap de les maneres i que encara que prenguin anticonceptius no s'eviten les ITS.