Què és el Mètode Kids&Us?

Us presentem el projecte "Aprenem anglès amb Kids&Us" a través d'una sèrie d'articles tan informatius com vivencials a partir de la meva experiència com a mare de dues filles de 7 i 9 anys, que han viscut des dels inicis el seu aprenentatge en anglès amb aquest mètode.

Avui us parlaré del mètode Kids&Us, què és i com s'origina...

Kids and Us

ORIGEN DE KIDS&US

El seu inici comença, com molts altres projectes, amb la insatisfacció d'una persona, la Natàlia Perarnau (de Manresa), davant els mètodes tradicionals d'aprenentatge de l'anglès. Ella ja tenia una escola d'anglès dirigida a adolescents i adults però els resultats del sistema i metodologia tradicional eren decebedors, el nivell d'anglès, per moltes hores que s'estudiés seguia sent baix.

Al tenir la seva primera filla la Natàlia es va interessar en tot el que fa referència a l'estimulació primerenca i va adonar-se'n del gran potencial dels infants quan són petits, i ens els seus primers anys de vida. Era el millor moment per introduir i aprendre un idioma, ja que d'aquesta manera l'infant l'aprendria com aprèn el català o castellà, com un bilingüisme.

Però no hi havia en el mercat cap lloc on oferissin quelcom similar, no hi havia cap mètode per ensenyar l'anglès als més petits i ni tan sols estava contemplat. Va ser el moment en que va prendre la decisió de crear ella mateixa un mètode per a ells que s'iniciava al primer any de vida.

I aquí es gesta i neix el mètode i escola Kids&Us per a nens i adolescents.

Kids and Us

QUIN ÉS AQUEST MÈTODE TAN INNOVADOR?

El mètode és un conjunt sistèmic de diferents elements, com un gran engranatge que junts aporten resultats excel.lents:

  • L'espai físic
  • El mètode pedagògic
  • Els materials
  • El professorat
  • L'alumne
  • Les famílies
  • L'escola i la "central"

Espai físic:

Havia de ser un espai adaptat als nens i a les seves necessitats tan a nivell de mobiliari com de disseny i colors que tot plegat transmetés optimisme, energia i motivació.

Kids and us

El mètode pedagògic:

Totalment innovador, basat en el procés natural en que un infant aprèn la seva llengua materna. A través de la immersió lingüística a partir d'un any.

El procés natural seria el següent:  Escoltar- Comprendre- Parlar- Llegir i finalment Escriure.

Per aquest motiu a l'escola s'aprèn de forma lúdica i a través de la comunicació oral, sense escriure ni llegir fins a l'edat dels 8 anys aproximadament.

La coordinadora d'estudis de Kids&Us St. Cugat, la Carol,  ens comentava: "Un infant no cal que sàpiga que està fent servir un temps verbal o un altre ni per què, senzillament ho fa i ho fa correctament per imitació", aquesta és la diferència amb l'aprenentatge artificial.

Hi ha tot un camí des del primer any del nen fins als 18 anys on l'infant anirà realitzant els diferents examens oficials, des del First Certificate (Cambridge) a grup B2, passant per l'Advance a C1 fins a arribar a l'examen de més alt nivell, a C2, el Proficiency.

Els grups, tal i com succeeix a l'escola, van passant d'un cicle a un altre on la manera de treballar i els materials canvien:

Babies (1-2 anys) – Kids (3-8 anys) – Tweens (9-13 anys) – Teens (majors de 13 anys)

Kids and Us

Cada curs i nivell escolar es basa en l'aprenentatge a través d'uns personatges amb els que el nen s'identifica perquè tenen la mateixa edat que ells i els hi passen les mateixes coses en la seva vida quotidiana. El contingut curricular d'aprenentatge està perfectament contemplat en objectius tan en les diferents classes, unitats i per cada nivell i grup.

El mètode contempla escoltar diàriament un CD per fer una veritable immersió lingüística que dura uns 8-10 minuts i es treballa el que s'està fent a la classe (història, locucions i cançons). Normalment hi ha 4 unitats per any, i per tan 4 pistes d'àudio, una per unitat. Durant el temps que es treballa la primera unitat només cal escoltar la primera pista, i després, quan passem a la segona unitat es passa a escoltar la segona i així successivament. L'objectiu és que el nen vagi entenent i memoritzant de forma natural tot el contingut.

Fins arribar a Ben&Brenda tot l'aprenentatge és per comunicació oral. A partir d'aquest nivell s'inicia el nen a la lectoescriptura anglesa (tot i que ja entengui i parli un anglès adequat al seu nivell i amb bona pronunciació), i per tan també comencen a endur-se alguns deures de lectoescriptura per fer a casa.

Per fer el seguiment de les audicions escoltades durant la setmana per l'alumne, tots ells tenen un quadernet que anomenen "booklet" on està ple de personatges per pintar. Els més petits pinten un personatge per cada àudio que escolten i els més grans hi posen un gomet o una creu. Aquest sistema manté el nen motivat i assegura l'èxit del mètode.

Les avaluacions són continuades tenint en compte els resultats de cada classe. A partir dels grups de Kids s'hi afeigeixen els examens orals, i posteriorment també els escrits.

Durant el curs, les famílies reben 3 infomes trimestrals detallant la progressió de cada alumne. A més, sempre s'ofereix la possibilitat de demanar tutories.

A part de tot el sistema ordinari, també s'ofereixen altres activitats extraescolars com teatre en anglès per a alumnes de 4-7 anys (Kids&Theatre) i altres tallers addicionals com el de cuinar en anglès, de 3 a 10 anys (Little Chef),  experiències científiques en família en anglès, de 5 a 9 anys (Mad Scientist), hora del conte en anglès per a babies (1 i 2 anys) i nens i nenes de 3 a 10 (Storytime babies i Storytime).

Finalment l'escola també ofereix casals durant tot l'any i colònies a l'estiu.

Kids and Us

Els materials:

Estàn concebuts d'igual manera que el disseny del centre, d'alta qualitat, dibuixos molt atractius i creats específicament per a tots els cursos i nivells (des dels llibres i els CD amb les cançons, fins a locucions de reforç, i les històries). L'objectiu és motivar amb tots els recursos necessaris als infants per aprendre de forma lúdica, agradable i divertida.

Cada professor té el seu material de classe més una llibreta de professor on fa el seguiment de cada alumne del seu grup. Cada alumne té el seu material per casa i per classe.

A Babies es treballa amb dos peluixos, un llibre de solapes i 2 CDs, un per posar cada dia la pista corresponent i l'altre de cançonetes adaptades a la seva edat.

A  Kids treballen amb el llibre de la història, un llibret d'activitats i el CD. Quan arriben a Ben&Brenda, amb l'inici de la lectoescriptura, segueixen amb el CD però canvia el llibre, fet en format còmic i amb històries d'herois.

A Tweens ja es dóna un gir al que s'ha fet fins ara, amb la lectoescriptura comencen a treballar per projectes sobre els animals del planeta i històries de contes modernitzats. Segueixen amb el CD i amb alguns deures per casa.

A l'últim grup de grans, els Teens, es segueix mantenint el mètode, canvien també les històries perquè els siguin interessants per a la seva edat (misteris etc...) i amb deures i CD.

Kids and Us

A part de tot el material escolar del curs, Kids&Us no deixa de crear altres materials addicionals perquè els nens i nenes segueixin gaudint de l'anglès lliurement.

Kids and Us

Els professors:

El perfil de professor del Kids&Us és molt específic, no només es requereix d'un gran domini i competència de l'idioma sinó altres habilitats com saber relacionar-se amb nens, ensenyar, empatitzar etc...

Per a ser professor de l'escola han de passar una selecció acurada, una formació a la "central" de Manresa per a dominar el mètode i la guia didàctica i després demostrar-ho a l'aula a través d'auditories que avalua primer l'escola i després la central. Aquestes auditories que es fan tan de forma presencial com també a través de grabacions tenen la finalitat no tan sols de veure si un professor és competent i pot donar classe a aquell grup de nens, sinó els serveix durant tot el curs per a millorar aspectes en la docència de tots ells i el seguiment del grup classe.

S'intenta que els professors s'especialitzin en un grup, babies, kids, tweens etc... i la formació des de la central és continuada.

La tasca del professor és molt àmplia i va des de la perfecte preparació de cada classe seguint el mètode i la guia didàctica, així com l'anotació després de la classe del seguiment de tots i cadascun dels alumnes, reunions de supervisió i anàlisi del grup amb tot l'equip i la coordinadora d'estudis i  una formació continuada.

Cada sessió del curs està planificada per tan, un nen, en un moment donat podria canviar de grup o fins i tot d'escola Kids&Us en cas necessari sense perdre el ritme d'aprenentatge.

La informació que els professors recullen de tots els seus alumnes a cada classe té a veure amb l'assistència, l'escolta del CD, la motivació, la participació, el comportament i l'aprenentatge. Aquestes llibretes de professor, a part de supervisar-les des de l'escola, des del departament de coordinació acadèmica, són revisades per un coordinador de la central un cop el trimestre tan per garantir la qualitat del seguiment i l'evolució de cada alumne, com per assessorar en cas necessari.

kids and us

L'alumne:

Per a ells és el més important, tot està pensat i detallat perquè l'alumne aprengui i aquest és el seu primer objectiu, a part de que ho pugui fer de forma lúdica i divertida.

El que s'intenta a través de tota l'estructura, materials, i professors és mantenir sempre l'infant motivat per a aprendre. Si un alumne no aprèn o no va bé en el seu aprenentatge tot l'equip es volca a avaluar què no està funcionant per a buscar solucions.

Les famílies:

La família és molt important des del primer moment. A Babies 1 un acompanyant hi està present durant tot l'any i cal que participi de les classes amb el seu infant segons les instruccions dels professors.

És bàsic i fonamental la implicació de la família perquè a casa s'escolti el CD diàriament. El moment hauria de ser sempre el mateix i integrar-ho en la rutina diària del nen. Si el nen o nena no escolta el CD a casa, el mètode no és igual d'efectiu.

A l'inici de curs hi ha una reunió per a les famílies noves per explicar com han d'ajudar als seus fills en aquest aprenentatge i assegurar la consecució del mètode establert. També hi ha el que s'anomenen "workshops" que són tallers per a les famílies perquè tinguin totes les eines per fer una bona feina des de l'escola però també des de casa amb el petit.

L'escola i la central:

La funció de l'escola és implementar el mètode de forma impecable, amb seriositat i eficiència en tots els seus àmbits.

La funció de la central és la de crear tots els continguts, avaluar resultats, inspeccionar i fer seguiment dels centres per a assegurar-se de la qualitat. Assessorar i formar als professionals de totes les escoles de manera continuada i donar suport a cadascun d'ells.

Allà s'hi troben treballant més de 60 persones entre filòlegs, pedagogs, actors, il.lustradors, músics etc... Un pou de creativitat al servei de tots els alumnes, des dels més petits fins als més grans perquè aprenguin anglès divertint-se, però amb garanties.

El mètode, per aquest motiu, és viu i sempre evoluciona, sempre innova i millora a través dels resultats obtinguts i adaptant-se als temps i a l'actualitat. L'horitzó que empeny l'empresa en el seu camí és la consecució de l'excel.lència en l'ensenyament de l'anglès en infants i adolescents, sabent que mai es pot deixar d'avançar, millorar i adaptar-se.